1 Samuël 22:21

En Abjathar boodschapte het David, dat Saul de priesteren des HEEREN gedood had.

Deel dit artikel op: