1 Samuël 22:16

Doch de koning zeide: Achimélech, gij moet den dood sterven, gij en het ganse huis uws vaders.

Deel dit artikel op: