1 Samuël 19:19

En men boodschapte Saul, zeggende: Zie, David is te Najoth, bij Rama.

Deel dit artikel op: