1 Samuël 18:3

Jónathan nu en David maakten een verbond, dewijl hij hem liefhad als zijn ziel.

Deel dit artikel op: