Markus 9:6

Want hij wist niet, wat hij zeide; want zij waren zeer bevreesd.

Deel dit artikel op: