Markus 9:49

Want een ieder zal met vuur gezouten worden, en iedere offerande zal met zout gezouten worden.

Deel dit artikel op: