Markus 9:44

Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.