Markus 9:32

Maar zij verstonden dat woord niet, en zij vreesden Hem te vragen.