Markus 9:29

En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.