Markus 9:11

En zij vraagden Hem, zeggende: Waarom zeggen de Schriftgeleerden, dat Elías eerst komen moet?

Deel dit artikel op: