Markus 8:36

Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?

Deel dit artikel op: