Markus 8:30

En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij het niemand zouden zeggen van Hem.

Deel dit artikel op: