Markus 8:13

En Hij verliet hen, en wederom in het schip gegaan zijnde, voer Hij weg naar de andere zijde.