Markus 7:35

En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht.