Markus 7:26

Deze nu was een Griekse vrouw, van geboorte uit Syro-Fenícië; en zij bad Hem, dat Hij den duivel uitwierp uit haar dochter.

Deel dit artikel op: