Markus 7:16

Zo iemand oren heeft om te horen, die hore.