Markus 6:54

En als zij uit het schip gegaan waren, terstond werden zij Hem kennende.

Deel dit artikel op: