Markus 6:53

En als zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennésareth, en havenden aldaar.