Markus 6:32

En zij vertrokken in een schip, naar een woeste plaats, alleen.