Markus 5:28

Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden.