Markus 5:24

En Hij ging met hem; en een grote schare volgde Hem, en zij verdrongen Hem.

Deel dit artikel op: