Markus 4:3

Hoort toe: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.

Deel dit artikel op: