Markus 4:2

En Hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen, en Hij zeide in Zijn lering tot hen: