Markus 4:14

De zaaier is, die het Woord zaait.

Deel dit artikel op: