Markus 3:25

En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan.