Markus 3:13

En Hij klom op den berg, en riep tot Zich, die Hij wilde; en zij kwamen tot Hem.

Deel dit artikel op: