Markus 2:6

En sommigen van de Schriftgeleerden zaten aldaar, en overdachten in hun harten:

Deel dit artikel op: