Markus 2:3

En er kwamen sommigen tot Hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd.

Deel dit artikel op: