Markus 2:28

Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

Deel dit artikel op: