Markus 1:8

Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest.

Deel dit artikel op: