Markus 1:4

Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.

Deel dit artikel op: