Markus 1:18

En zij, terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd.

Deel dit artikel op: