Markus 11:12

En des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem.