Markus 10:9

Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

Deel dit artikel op: