Markus 10:3

Maar Hij antwoordende, zeide tot hen: Wat heeft u Mozes geboden?

Deel dit artikel op: