Markus 10:12

En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet overspel.