Lukas 1:26

En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galiléa, genaamd Názareth;

Deel dit artikel op: