Lukas 10:18

En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.

Deel dit artikel op: