1 Korinthe 12:9

En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest.

Deel dit artikel op: