Abilene


Eigennaam – Naam van een streek

Betekenis: Herberg van de vader – vader van de rouw – grazige weide

Bijbelverzen:

(Lukas 3:1) En in het vijftiende jaar der regering van den keizer Tibérius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judéa, en Heródes een viervorst over Galiléa, en Filippus, zijn broeder, een viervorst over Ituréa en over het land Trachónitis, en Lysánias een viervorst over Abiléne;

Deel dit artikel op: