Abi

Eigennaam

Betekenis: Vader – mijn vader – stichter

Moeder van Hizkía

Bijbelverzen:

(2 Koningen 18:2) Vijf en twintig jaren was hij oud, toen hij koning werd, en hij regeerde negen en twintig jaren te Jeruzalem, en de naam zijner moeder was Abi, een dochter van Zacharía.

Deel dit artikel op: