Gebeurtenissen tijdens het verblijf in Kades-Barnea