11 13

13 november

Als wij het boek Leviticus bestuderen, valt het direct op, met welk
een grote nauwkeurigheid God Zijn voorschriften aangaande de
verschillende offeranden heeft gegeven. Hij neemt alles zeer nauw,
want het gaat Hem om Jezus Christus, Zijn Zoon.
In elk voorschrift, in elke offerande kunnen we Gods vinger, die wijst
op Jezus Christus en Zijn werk voor de Zijnen, ontdekken.
"Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land der Egyptenaren
uitgevoerd heb, opdat gij hun slaven niet zoudt zijn; en Ik heb de
disselbomen van uw juk verbroken, en heb u doen rechtop staan"
(Leviticus 26:13). Dit is het wonder van Zijn verlossing van Israël,
die tot doel had: "En Ik zal in het midden van u wandelen, en zal u tot
een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn" (Leviticus 26:12).
"En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden", zegt 1 Korinthe
10:6 tot ons. Ook ons geldt: "De disselbomen (stangen) van uw juk
heb Ik verbroken en heb u doen rechtop staan". "Gode zij dank, gij
wáárt dienstknechten der zonde" (Romeinen 6:17), "Maar thans
VRIJGEMAAKT van de zonde" (Romeinen 6:22).
Hij heeft onze slavenboeien verbroken en nu mogen wij in Christus
"rechtop" gaan, want in Hem zijn wij Gods geliefde kinderen.
"Ik zal in het midden van u wandelen, en zal u tot een God zijn".
Tot
ons zegt het Woord: "Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt
hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met
Zijn Zoon Jezus Christus" (1 Johannes 1:3). God was voor Israël heel
precies en Hij wilde dat zij Zijn geboden nauwgezet in acht zouden
nemen (Leviticus 26:3). Het was de voorwaarde voor een blij en
gelukkig leven in Zijn gemeenschap.
Zo is het ook met ons. God schonk ons Zijn geliefde Zoon, opdat wij
zouden leven DOOR HEM (1 Johannes 4:9).
Dit is het NIEUWE
leven in en door Christus, onze Heer, leven, opdat HIJ onze
blijdschap en onze vrede kan zijn. God schonk ons daartoe Zijn Geest
in ons hart. Wat een wonder van genade!
Lezen: 1 Johannes 1:1-4

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info