11 12

12 november

"Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij."
(Psalm 63:9).
Hoe kostelijk is de verborgen omgang met onze God en Vader in
onze Heiland Jezus Christus. Het is kostelijk voor ons, het is ook
kostelijk voor Hem.
Het gehele werk der verlossing, dat Hij volbracht in Christus Jezus,
had tot doel, ons in Zijn nabijheid te brengen. Hij schonk ons daartoe
al de liefde van Zijn hart, de gehele rijkdom van Zijn genade in
Christus Jezus, onze Heiland, Die ons werd: "Gods rechtvaardigheid"
(2 Korinthe 5:21).
Hoe nauw zijn wij met Hem verbonden. Johannes
zegt in zijn eerste brief: "Wij zijn in den Waarachtige, namelijk in
Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het
eeuwige Leven" (1 Johannes 5:20). Ieder kind van God is in Christus.
Het is kostbaar in Gods oog als Christus ook door geloof in het hart
van Zijn kind wóónt. Het is de bede van Gods Geest in Efeze 3:17.
Christus, Die voor God in alles de Eerste is, ook in ons hart en leven
de eerste plaats geven!
Het is Hem liefhebben en Zijn Woord bewaren en zo door de Vader
geliefd worden (Johannes 14:23). Het heeft tot gevolg, dat wij ons in
Hem verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.
Psalm 63:9 zegt: "Mijn ziel kleeft U achteraan, Uw rechterhand
ondersteunt mij" (NBG: "Mijn ziel is aan U verkleefd"). En Psalm
25:14a zegt: "De verborgenheid des HEEREN is voor degenen, die
Hem vrezen” (NBG: "Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie
Hem vrezen"). Vertrouwelijk omgaan met Hem, Die onze
rechterhand ondersteunt, is heerlijk, doch ZIJN vertrouwelijke
omgang met ons te mogen smaken is meer! Het is dat wonderbare,
verborgen leven in en door Christus Jezus, onze Heer, tot eer van
God de Vader.
Efeze 4:15 zegt het zo, dat wij: "De waarheid betrachtende in liefde,
alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk
Christus". De waarheid betrachtende, dat is het Woord van God
ernstig nemen, het tot ons bezit maken. Het doet het nieuwe leven in
ons groeien, groeien naar Christus toe in liefde. En in Hem, met Hem
en door Hem smaken wij Gods vertrouwelijke omgang.
Lezen: Psalm 63

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info