11 10

10 november

"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door
hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn,
gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U" (Johannes 17:20-21a), bad
de Heer Jezus tot Zijn Vader.
Wij gelovigen zijn zo nauw verbonden met onze Heer en Heiland en
in Hem met elkaar.
Hoe dichter bij Hem, hoe dichter bij elkaar, zeggen wij wel eens. Zo
is het ook.
Wij zijn, in Jezus Christus, kinderen van God geworden en kunnen
nu in nauwe gemeenschap met onze God en Vader en met onze
Heiland leven. Het is Gods Geest, Die in elk van ons het geloofsleven
wil doen groeien. Het geloofsleven, dat gericht is op en tot doel heeft:
Christus.
Wij hebben allen dezelfde Heiland en Verlosser en God heeft in het
hart van elke gelovige, door Zijn Geest, Zijn liefde uitgestort
(Romeinen 5:5).
Het is dus Zijn liefde, waarmee wij Hem in Christus
liefhebben en ook onze broeders en zusters in Hem. Het betekent
niet, dat we nu allen precies eender zijn en dat het geloofsleven van
elk van ons langs hetzelfde pad loopt.
Zo is ook elk kind van God uniek. Met ieder van ons gaat God Zijn
eigen weg. Deze weg is natuurlijk altijd in volkomen
overeenstemming met wat Zijn Woord ons leert. Ook het doel van
Gods Geest met ons is voor iedereen hetzelfde, nl. Christus in ons
verheerlijken (Johannes 16:14).
Gods Geest zegt in Romeinen 15:7: "Daarom neemt elkander aan,
gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods".
Elkaar aanvaarden is niet moeilijk als wij het nieuwe leven door
geloof leven. Als Christus het Middelpunt is van ons
gemeenschapsleven, zal Zijn liefde ons altijd samenbinden en ons
doen groeien in Hem. Hoe meer ons hart uitgaat naar onze Heer en
Meester en Hij de eerste plaats in ons leven heeft, hoe meer we zullen
genieten van de gemeenschap met Hem en met elkaar.
Dan is Efeze
3:18-19 het hoogste en heerlijkste van ons gemeenschapsleven tot eer
van God.
Lezen: Efeze 3:14-21

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info