11 05

5 november

De Heer Jezus heeft gezegd: "Die in de Zoon gelooft, die heeft het
eeuwige leven" (Johannes 3:36).
Dit eeuwige leven is NIEUW leven in ons. Het is niet een verbeterde
uitgave van ons oude leven, doch het is iets geheel nieuws. "Zo dan,
indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is
VOORBIJgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden" (2 Korinthe
5:17).
God houdt in het geheel geen rekening met onze oude natuur. Hij wil
dat Zijn kinderen het nieuwe leven door geloof zullen leven en gaf
daartoe Zijn Geest in het hart.
De openbaring van dit leven is: "Wandelt alzo in Hem; geworteld en
opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof" (Kolossensen 2:6-7).
Het is een proces dat Gods Geest in ons wil bewerken.
Het is: in liefde in elk opzicht naar Christus, onze Heer, toegroeien en
dit is alleen mogelijk als we ons aan "de waarheid", dat is Gods
Woord, houden (Efeze 4:15, NBG)
.
Het eeuwige, nieuwe leven, dat het ware leven is, kan slechts gevoed
worden met het ware brood, dat is het Brood des levens, Jezus
Christus, de opgestane Heer (Johannes 6:48-57).
Het nieuwe leven houdt in, zoals de Heer zei: "Blijft in Mij en Ik in
u" en dit is alleen mogelijk, als wij Zijn vlees eten en Zijn bloed
drinken (Johannes 6:56) of, anders gezegd, in en door Hem leven.
Ons voeden met Jezus Christus, zoals Gods Woord ons Hem
openbaart.
Het behoort te zijn: Christus, ons léven (Kolossensen 3:4).
Als wij ons natuurlijk lichaam niet op de juiste wijze voeden, leiden
wij een kwijnend bestaan en worden tenslotte ziek. Zo is het ook in
het nieuwe leven, dat geestelijk leven is. Naarmate wij ons voeden
met Christus, groeien we op in Hem. Ons voeden met Hem is ons
overgeven aan de leiding van Gods Geest, opdat Hij Christus in ons
kan verheerlijken en Christus in ons gestalte krijgt (Johannes 16:14,
Galaten 4:19).
"Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid"
(Johannes 17:17). Onze Heer door Woord en Geest te leren kennen,
is Hem liefhebben. Hem liefhebben, is Hem eten en drinken. Zo
draagt het nieuwe leven vruchten der gerechtigheid, welke door Jezus
Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God (Filippensen 1:11).
Lezen: Johannes 6:47-59

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info