11 03

3 november

"Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik
heb het geloof behouden; voorts is mij weggelegd de kroon der
rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in
dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn
verschijning liefgehad hebben", schreef Paulus aan Timotheüs
(2 Timotheüs 4:7-8).
Vele gelovigen denken bij de woorden: "Ik heb het geloof behouden"
aan het geloof in de eeuwige zaligheid. Dit is echter geen juiste
gedachte. Onze zaligheid ligt vast in Christus Jezus. Geen macht in
de hemel of op aarde kan ons ooit meer losmaken van Hem. Ook al
zouden wij, nadat wij in Hem geloofd hebben, onze eigen wegen
gaan, het verandert niets aan het feit, dat wij in Christus voor eeuwig
een kind van God zijn. Wij kunnen weglopen zoals de "verloren
zoon" uit de gelijkenis deed (Lukas 15:11-24), doch we blijven
"zoon".
Paulus spreekt in zijn brief aan Timotheüs over GELOOFSLEVEN.
Leven door geloof brengt altijd strijd met zich mede. Het is niet naar
de mens. Door geloof het nieuwe leven in ons beleven is: door de
GEEST leven. Door de Geest leven is: beproeven wat de HEER
welbehagelijk is (Efeze 5:10).
Dit druist geheel tegen onze geaardheid in, want het gaat ten koste
van onszelf. Het is veel makkelijker om vroom en goed te zijn, zoals
wij dat zelf het beste achten, dan om te beleven: "Niet ik leef, doch
CHRISTUS leeft in mij", zoals Paulus dat getuigde in Galaten 2:20.
Daarom bidt hij ook in Efeze 1:17-19 voor de gelovigen om de Geest
van wijsheid en van openbaring om HEM recht te kennen en
verlichte ogen van het verstand om de rijkdom van onze erfenis te
zien en Gods kracht te ervaren aan ons, die geloven. Alleen door
Gods Geest kunnen wij de geloofsstrijd strijden en het geloof
behouden. GOD werkt dit in ons (Filippensen 2:13), wij zijn hiertoe
uit onszelf niet in staat. Wanneer wij ons geheel aan Christus als onze
HEER toevertrouwen en Gods Geest toestaan Hem in ons te
verheerlijken, is het leven door geloof zulk een heerlijk leven. Het
einddoel zal zijn de kroon der rechtvaardigheid.
Lezen: 2 Timotheüs 4:6-8

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info