10 26

26 oktober

In Genesis 1:28 geeft God de eerste mens Adam de volgende
opdracht: "Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de
aarde, en onderwerpt haar ….". De aarde onderwerpen, dit was
lijnrecht tegen de wil van Gods tegenstander, de boze.
Hij heeft, via de vrouw, Adam tot ongehoorzaamheid aan Gods
woord verleid. Zonde en dood deden hun intrede in de wereld en God
moest de mens uit Zijn nabijheid stoten en de aarde vervloeken.
Maar, zo zegt de Heer: "Gedenkt der vorige dingen van oude tijden
af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik; Die
van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen,
die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal
al Mijn welbehagen doen….. ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook
doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen. HOORT
NAAR MIJ ….!" (Jesaja 46:9-12).
Eenmaal zou het zaad der vrouw, Christus, komen (Genesis 3:15,
Galaten 3:16). Hij zou de satan overwinnen en de eer van Gods Naam
herstellen.
Christus IS gekomen en heeft het grote werk der verlossing
volbracht.
Hij zit nu aan Gods rechterhand, totdat de tijd daar is, dat ALLE knie
van hen, die in de hemel en op de aarde zijn en die onder de aarde
zijn, zich zal buigen voor Hem en alle tong zal belijden: "Jezus
Christus is HERE" (Filippensen 2:10-11).
Nu is satan heer van deze wereld (Mattheüs 4:8-9, Johannes 14:30).
Zijn vonnis is geveld, doch nog niet ten uitvoer gebracht.
Christus is de laatste Adam (1 Korinthe 15:45).
Hij zal eens de aarde onderwerpen en als Koning heersen (1 Korinthe
15:23-28).
"Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid", lezen we in
1 Petrus 1:25.
Door dat levende en blijvende Woord van God zijn wij
wedergeboren, niet uit vergankelijk, doch uit onvergankelijk zaad
(1 Petrus 1:25).
Het is in en door Christus, dat onze God al Zijn welbehagen zal doen.
Lezen: 1 Korinthe 15:20-28

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info