10 24

24 oktober

"Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.
Niemand komt tot den Vader, dan door Mij" (Johannes 14:6).
Deze woorden zijn voor ons waarheid geworden, toen wij geloofden
in Jezus Christus, onze Zaligmaker en Verlosser.
In en door Hem werden wij kinderen Gods en ontvingen wij het
eeuwige leven. Deze woorden blijven ook een werkelijkheid voor ons
behouden LEVEN.
Ons behouden worden was: "Die ons getrokken heeft uit de macht
der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon
Zijner liefde; In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn
bloed, namelijk de vergeving der zonden" (Kolossensen 1:13-14).
Ons behouden leven is: "Zo dan, indien iemand in Christus is, die is
een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw
geworden" (2 Korinthe 5:17).
Christus Jezus staat altijd centraal. Hij is het Middelpunt, het gaat
alles om Hem. Wij ontvingen in Hem nieuw leven. Gods bedoeling
met ons is, dat wij Zijn Geest toestaan, dat nieuwe leven in ons te
doen groeien. Dit leven is gericht op Jezus Christus, Die de Heer is
van dat leven. Hij is DE weg, waar langs het nieuwe leven leidt.
Hij is DE waarheid, want in Hem zijn al de schatten der wijsheid en
der kennis verborgen (Kolossensen 2:3). Hij is HET leven, want het
nieuwe leven in ons is Christus (Kolossensen 3:4). Het is Zijn leven,
dat Gods Geest in ons wil leven.
Deze waarheden gelovig aanvaarden, er vanuit gaan leven, dat is
door geloof, IN HEM wandelen en zo opgebouwd worden IN HEM
(Kolossensen 2:6-7).
Wij zijn in Christus een NIEUWE schepping. Onze OUDE natuur
mag graag vroom en goed zijn en zich willen verliezen in
plechtigheden ter eer van God. Dit bevredigt onze ziel.
De NIEUWE mens in ons heeft genoeg aan Christus en vindt ALLES
in Zijn Persoon, zoals ook God alles in Hem vindt.
Gods wil is dat wij Zijn Verborgenheid zouden kennen: "Christus"
(Kolossensen 2:2), want het moet zijn: "alles en in allen is Christus"
(Kolossensen 3:11).
Christus is Gods weg met ons, Hij is Zijn waarheid en Zijn leven in
ons. Christus behoort te zijn: "Onze weg, onze waarheid en ons
leven".
Lezen: Johannes 14:1-7

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info