10 23

23 oktober

"Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van
mij verkondigd is, niet is naar den mens.", zegt Paulus in Galaten
1:11.
Dit is een waarheid, waarmee wij voortdurend geconfronteerd
worden. Het evangelie is dan ook "AANGAANDE DE ZOON"
(NBG) en daarom kan het niet naar de mens zijn.
Het gaat in het evangelie altijd en uitsluitend om Jezus Christus, de
Christus Gods. Het evangelie is de hoogste openbaring van Gods
liefde en genade voor de mens. God heeft ALLES gedaan om de
mens Zijn vrede en blijdschap te kunnen schenken. Hij heeft dat
echter gedaan zoals Hij dat moest doen om het evangelie volmaakt te
kunnen doen zijn, volmaakt gelijk Hij volmaakt is.
Hij Zèlf heeft, geheel buiten de mens om, in en door Jezus Christus
het werk der verlossing volbracht. Buiten God de Vader, God de
Zoon en God de Heilige Geest is er niemand in de hemel en op aarde,
die ook maar één steentje heeft kunnen bijdragen tot dit grote werk.
Daarom is het evangelie uitsluitend aangaande de ZOON. Alleen in
en door Hem kan God de mens Zijn liefde en genade schenken,
uitsluitend in en door Hem kan een mens God behagen. Jezus
Christus is de enige weg ten leven.
God vraagt geen vroomheid, geen godsdienst. Hij biedt ons een
PERSOON aan. Deze Persoon, deze Christus, geloven met het hart!
Alleen in Hem is de vergeving van al het kwaad, dat wij bedreven. In
Christus Jezus geloven, maakte ons van verloren zondaars tot
kinderen Gods. Het evangelie is niet naar de mens. Het behouden
WORDEN niet, doch ook het behouden LEVEN niet. Behouden
leven is door geloof leven, want zonder geloof is het onmogelijk God
te behagen (Hebreeën 11:6). Door geloof het nieuwe leven leven, is
niet naar de mens, want het gaat ten koste van onszelf. Wij willen
graag onszelf handhaven. Het wondere geheim van het evangelie
aangaande de Zoon is: onszelf geheel verliezen in de Zoon, onze
Heer en Heiland.
Lezen: Romeinen 1:1-6

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info